Lowensteyn Family

Pedigree map of Henricus Ootmeijer (2)


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Henricus Ootmeijer (2), Henricus Ootmeijer, Vrouwtje Tros, Pieter Cornelisz. Tros, Stijntje van Putten, Cornelis Tros, Anna Pieters Schreur, Gerrit Putten, Vrouwtje (Vroutje) Hendriks Appel.